Produkt dnia
Sprawdź, co dziś polecamy!
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem: www.zielonaochrona.pl, prowadzony przez VACO RETAIL sp. z o. o.,
ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763157, NIP: 899285558, REGON: 382162531.

I. Definicje

Administrator

oznacza VACO RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-457) przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262000, NIP: 8941442800, REGON: 930876927, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.

IOD

osoba wspierająca zapewnienie przestrzegania rozporządzenia RODO w Instytucji. Kontakt do IOD e-mail: rodo@vaco.com.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Serwis

oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.shoe-care.eu  

Użytkownik

oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Pliki cookies

oznacza niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, telefon, laptop, tablet itp.), wykorzystywane do gromadzenia danych;

II. Dane Osobowe

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres dostawy - jeśli jest inny niż adres zamieszkania
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
  • numer telefonu.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wyszczególnionych w pkt.1 jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji (art. 6 lit. a) RODO), realizacji zamówienia bądź złożenia reklamacji w Serwisie (art. 6 lit. b) RODO).
 3. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim w celu realizacji płatności on-line, procesu wysyłki towaru oraz procesu reklamacyjnego (w tym m.in. operatorom logistycznym), a ponadto uprawnionym do tego organom – w przypadkach przewidzianych prawem.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji złożonych zamówień, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z ich tytułu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia, przeniesienie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie przekazanych danych.
 7. Z wymienionych wyżej uprawnień Użytkownik może skorzystać, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, mailowo pod adresem: b2b@vaco-retail.pl lub listownie pod adresem: VACO RETAIL sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.
 8. Niezależnie od powyższych uprawnień Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Profilowanie

 1. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Serwisie. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie może być np. przyznanie Użytkownikowi rabatu, przesłanie mu kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu. Mimo profilowania to Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie.
 2. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Użytkownika w Serwisie np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Serwisie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Serwisie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 3. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Użytkownika wyraża zgodę na profilowanie, dokonując wyboru właściwych checkboxów przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu.


IV. Pliki cookies

 1. Gromadzone za pośrednictwem plików cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, nazwy strony internetowej, z której pochodzą, czasu ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalnego identyfikatora. Serwis nie gromadzi w plikach cookies danych osobowych.
 2. Zebrane dane będą wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, w celu ulepszania jego struktury i zawartości. Zgromadzone dane będą wykorzystywane ponadto w celu optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji danego Użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych).
 3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” pliki cookies - będące plikami tymczasowymi pozostającymi na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej przez użytkownika (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki),
 • „stałe” pliki cookies – będące plikami pozostającymi na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 • „techniczne” pliki cookies – będące plikami niezbędnymi do prawidłowego działania Serwisu,
 • „analityczne” pliki cookies – będące plikami pochodzącymi od partnerów Serwisu, służące zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:

              - Google Analytics/Adwords (informacje na temat kodu Google Analytics oraz plików cookie Google do                              znalezienia pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

               - Yandex Metrica

         w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz oceny skuteczności podejmowanych                 działań marketingowych,

 • „marketingowe” pliki cookies – będące plikami służącymi do dopasowania treści i formy reklam wyświetlanych w Serwisie, jak i w sieciach reklamowych partnerów Serwisu takich jak np.: Google czy Facebook,
 1. Pliki cookies, z których korzysta Serwis, mogą być udostępnione partnerom właściciela sklepu oraz współpracującym z nim reklamodawcom, m.in. Google.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są pod następującymi adresami:
 1. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 2. Zapisane pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 10.10.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl